Vlastnosti šungitu

 

hustota 2,1-2,4 g / cm3
pórovitosť do 5%
pevnosť v tlaku 1000-1200 kg / cm3
elektrická vodivosť 1500 siм / м
koeficient tepelnej vodivosti 5 Vt/м2 oК
vyvinutá vnútorná plocha do 20 м2 / g
adsorpčná aktivita:
po fenolu - 14мg / g
po "thermolysis" uhoľnej smole - 20 mg / g
po ropným látkam - 40 mg / g
adsorpčne aktívny voči baktericídnym bunkám, patogénnym mikróbom atď
častice šungitu majú bipolárnej vlastnosti, dôsledkom čoho je vysoká adhézia a schopnosť šungitu sa miešať bez výnimky so všetkými látkami
antibakteriálne vlastnosti