Šungitové pyramídy

Šungitové pyramídy

Šungitová pyramída

 

Vedecké výskumy a skúšky šungitových hornín stanovili vlastnosti tohto unikátneho nerastu:

  •      schopnosť tieniť elektromagnetické žiarenie;
  •      sorpčné, katalytické vlastnosti;
  •      baktericídne vlastnosti;
  •      vysoká elektrická vodivosť.

Veľkosti šungitových pyramíd

Šungitová pyramída 3x3cm

Šungitová pyramída 4x4cm

Šungitová pyramída 5x5cm

Šungitová pyramída 6x6cm

Šungitová pyramída 7x7cm

Šungitová pyramída 8x8cm

Šungitová pyramída 9x9cm

Šungitová pyramída 10x10cm

Šungitová pyramída 15x15cm